Logo Teknik Terminoloji
Anasayfa Sayı Çevir Kategoriler Kullanım Hakkımızda İletişim EnglishEnglish FrançaisFrançais

Teknik Terminoloji

Kategoriler

Kelimelerin anlamı, içinde geçtikleri bağlama göre değişir. Bu durumda anlamı doğru şekilde anlayıp yorumlayabilmek, çoğu kez konuyu genel olarak da olsa bilmekten ve bazen de o konuya derinlemesine hakim olmaktan geçer.

İşte bu sebeple biz de ilk başladığımız günlerden itibaren çalışmamıza eklediğimiz terimleri hep belirli sınırlar dahilinde tutmaya çalıştık. Örneğin ekonomi kategorisinin bize yaptığı çağrışımlar arasında makro-ekonomik veriler, finansal piyasalar, yatırım araçları, şirket bilançoları, vergi ve bu gibi konulardaki terimler yer almaktadır. Dolayısıyla karşımıza bu terimler çıktıkça biz onları sözlüğümüze eklerken bu kategoriye ekledik. İnşaat terimleri kategorisi ise bizim için kendi içinde alt kategorilerden oluşan bir kategoridir, örneğin teknik ofis gibi. Bu alt kategoride tasarım, hakediş, bütçe, yazışma, kontrat ve teklif gibi konularda geçen kelimeleri dahil ettik.

Aşağıdaki tabloda bu çalışmamız için belirlediğimiz Kategorileri ve bunlardan her birinin içinde ne gibi konularda terimler olduğunu görebilirsiniz. Bu sınıflandırmayı yaparken asıl amacımız, hangi kelimenin hangi konudaki tercümesini verdiğimizi belirterek, birden fazla karşılığı olan kelimeler için, bunların içinden kendilerine gereken karşılığı bulmalarında ziyaretçilerimize yardımcı olmaktır.

Kategoriler İçerik (özet)
Ekonomi Ekonomi, finans, muhasebe, bilanço, sözleşme, sigortacılık, vb.
Hukuk Sözleşme, yasa, tahkim, hakemlik, kararname, vb.
Diğer Genel ve faydalı kelimeler / ifadeler (diğer alanların dışı)
Askeri Askeri terimler, savaş ve askeri teçhizat, askeri manevralar, vb.
Bilişim Bilgisayar, bilişim, donanım, yazılım, devreler, vb.
Siyasi Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar, politik terimler, anlaşmalar, konvansiyonlar, vb.
Teknik Ofis Dizayn (tasarım), planlar, projeler, kesitler, hesap raporları, hakedişler, kesin hesaplar, idare-yüklenici arası sözleşmeler, zeyilnameler, yazışmalar, teklifler, iş geliştirme, vb.
Asfalt Üstyapı, asfalt terimleri
Çeşitli Özellikle elektrik ve katener terimleri olmak üzere, diğer Teknik kategorilere alamadığımız fakat çoğunlukla teknik denilebilecek ifadeler
Malzemeler Maden, taş, kaya, mineral türleri, yeryüzü katmanları, jeolojik terimler, vb.
Tıp Hastalık adları, ilaçlar, farmasötik, eczacılık terimleri, vb.
Sanat Yapıları Saha imalat kalemleri, beton, demir, çelik, kalıp, köprü, viyadük, rögar (menhol), tesisat menfezi, kutu menfez, mimari terimler, demiryolu malzemeleri (ray, makas, travers), montajında kullanılan malzeme ve makineler
Makineler Makine parkındaki ağır iş makineleri (ekskavatör, buldozer, yükleyici, vb.) ile malzeme, sarf malzemesi, yedek parça, vb.
Kalite Kalite kontrol, kalite güvence, ölçüm, tedbir terimleri ile laboratuvar testleri, bu testlerde kullanılan teçhizat
Toprak işleri Hafriyat malzemesi, toprak işleri makineleri, yapım yöntemleri, teknikler, vb.
Topoğrafya Harita ölçüm işleri, kotlar ve kot alımı, vb.
Kelime Türleri


Kısaltma Fransızca Türkçe İngilizce
Adj. Adjectif Sıfat Adjective
Adv. Adverbe Zarf (Belirteç) Adverb
Conj. Conjonction Bağlaç Conjunction
N F Nom Féminin İsim Noun
N FP N F Pluriel İsim Noun Plural
N M Nom Masculin İsim Noun
N MP N M Pluriel İsim Noun Plural
Prép. Préposition Edat (İlgeç) Preposition
Pron. Pronom Zamir (Adıl) Pronoun
V Verbe Fiil (Eylem) Verb